Voor de nieuwe online start-up Best Sport Deals hebben we al veel bijgeleerd en geëxperimenteerd met o.a. online marketing. Dus hoog tijd om ook eens wat inzichten te delen met onze lezers.

Deze post gaat specifiek over FACEBOOK ADS:

Om onze Facebook wedstrijd een extra boost te geven, hebben we gebruik gemaakt van Facebook ads. Hieronder wil ik even dieper ingaan op de achterliggende redenen en mechanismen die ervoor hebben gezorgd dat deze actie een succes was.

Facebook ads vs Google adwords

facebook ads vs google adwordsEerst en vooral even uitleggen waarom we ons budget gespendeerd hebben aan Facebook ads niet aan bvb Google adwords:

De voornaamste reden om voor Facebook ads te kiezen is het gebruik van een foto!

Google laat alsnog niet toe om foto's te gebruiken in jouw ad, bij Facebook ads kan dit wel. Een goede foto is meteen jouw belangrijkste troef om er - tussen de andere ads én de normale Facebook omgeving - uit te springen. Afbeeldingen trekken nog altijd sterk de aandacht.

Het 2de grote voordeel ligt in de segmentatie. Facebook ads laat je toe jouw ad enkel te tonen aan bepaalde groepen van mensen. Bvb enkel aan jongeren tussen 14-16 jaar die geïnteresseerd zijn in skateboarding.

De 3de en meest voor de hand liggende reden is dat we hierdoor binnen het Facebook platform kunnen blijven. Dit heeft als voordeel dat de gebruikers binnen hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en dus gemakkelijker klikken. Bovendien is het goedkoper om jouw Facebook ad naar een interne pagina (in dit geval hun fan-pagina) te linken dan naar een externe website (deze website bvb).

Facebook ads

Bedrijven die al eens gebruik maken van Facebook ads zullen gemerkt hebben dat het laten klikken op jouw advertentie niet zo vanzelfsprekend is. Je hebt een goede foto en bijhorende tekst nodig en een duidelijke reden waarom iemand überhaupt zou klikken op jouw ad. Vooral jongeren zijn tegenwoordig goed getraind in het negeren van online reclame/ads.

Uit een eerdere Facebook ondervraging konden we duidelijk zien dat hun fans geïnteresseerd waren in Paintball. De week van onze Paintball aanbieding leek ons dan ook het ideale moment om hierop in te spelen met een wedstrijd. Bovendien is Paintball gekend en heel breed toegankelijk. Dit in tegenstelling tot sommige andere sportieve aanbiedingen die we al gepubliceerd hadden.

Hierbij de Facebook ad die wij gebruikt hebben voor deze wedstrijd:
Facebook ad Best Sport Deals

Ons objectief was extra fans genereren op hun fan-pagina. Daarom hebben we de ad ook direct gelinkt aan hun fan-pagina en niet aan de Best Sport Deals website. De wedstrijd zelf speelt hier ook op in: om mee te doen moeten ze de fan-pagina liken en daarna de wedstrijdfoto delen op hun profiel. De ad zegt ook heel duidelijk wat ze moeten doen!

De ad heeft 2 weken gelopen (tijdsduur van onze wedstrijd). We hebben bewust niet te diep gesegmenteerd, we gingen er van uit dat de sportieve aard van onze ad een natuurlijke selectie zou maken qua interesse en dus 'clicks'.

We hebben gewerkt met een klein budget van €10 per dag aan een uiteindelijke gemiddelde cost-per-click (CPC) van €0,35. De Facebook suggestie is meestal wat hoger dan wat je uiteindelijk betaalt per click (CPC).

Verder kan je ook bepalen dat jouw huidige fans de ad niet te zien krijgen. Dit vermijdt dat zij zouden klikken op jouw actie en dat jij dus moet betalen voor een fan die je reeds had.

Resultaat

Op deze 2 weken hebben er 426 mensen geklikt op onze ad en hiervan hebben er 241 een actie ondernomen: in dit geval onze pagina leuk hebben gevonden.

Dit betekent een 'like-ratio' van 57% ofte een CPL (cost-per-like) van €0,62 wat mij heel effectief lijkt. Andere Facebook ads die niet gekoppeld waren aan een wedstrijd, hadden een veel lagere 'actie-ratio'.

Hiermee zaten we helemaal nog niet aan het plafond. Ons budget per dag was vrij snel opgebruikt. Hadden we extra budget voorzien, dan had deze actie ons nog veel meer nieuwe fans opgeleverd, maar je moet nu eenmaal keuzes maken ;-)

Conclusies:

• Bepaal jouw doelgroep qua interessegebied en leeftijd en target hierop met jouw ad
• Koppel een wedstrijd aan de ad om de 'actie-ratio' sterk te vergroten en jouw budget zo effectief mogelijk te spenderen

Meer weten over de wedstrijd zelf? Lees nu ook deel 2: Online Marketing: Doeltreffend meer Facebook likes via een wedstrijd.

Heb jij nog vragen over Facebook ads?
Of ervaringen die je wil delen?
Laat ze hier achter bij de reacties ...