In essentie is html5 de nieuwe versie van html/xhtml gecombineerd. De focus ligt meer op wat de web application ontwikkelaars nodig hebben om hun ding te doen. Het staat hen toe nieuwe features te creëren in hun applicaties die voordien niet mogelijk waren. Een voorbeeld hiervan is de drag-and-drop functionaliteit, de nieuwe structuur van elementen en verbeterde ondersteuning voor alles wat audio/video aangaat.

html5

Waarom deze html5 ontwikkeling?

Al sinds 2001 is er geen verandering meer geweest in de html standaard. Tot 2004 werd de html taal beheerd door het Word Wide Web Consortium en de meeste ontwikkelaars vonden dat ze niet meer aan hun trekken kwamen om hiermee aan de noden van modern webdesign en applicaties te voldoen. Dus hebben ze een nieuwe groep opgericht, het WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) en hiermee de ontwikkeling van html overgenomen. Html5 was geboren.

Wat zijn de belangrijkste verbeteringen in html5?

- Video toepassingen: html5 laat je toe video in te sluiten in een webpagina. De inhoud zal rechtstreeks in de pagina worden weggeschreven en dit maakt plugins overbodig (zoals flash, realmedia of quicktime).

- Canvas element: dit laat je toe dynamische renders te scripten van afbeeldingen, grafieken en animaties. Dit kan ook gebruikt worden om resolutie-afhankelijke layouts te ontwikkelen.

- Lokaal opslaan van data: html5 laat toe data lokaal op te slaan, een functionaliteit vergelijkbaar met cookies, maar veel uitgebreider. Dit brengt meteen ook een nieuw gevaar voor virussen en malware met zich mee.

- "Web Workers": dit stelt de ontwikkelaar in staat om een alternatief proces te laten lopen op de achtergrond zonder dat de gebruiker er iets van merkt. Als het proces klaar is, geeft het het resultaat door aan de webpagina. Ondertussen kan de website wel reageren op interacties van de gebruiker.

Wanneer is html5 beschikbaar?

NU! Hoewel het nog wel een hele tijd zal duren eer alle browsers de taal volledig ondersteunen en dit ook eerst in hun nieuwste uitgave. Deep Blue Sky maakte hiervan een mooi overzicht waarbij nog maar eens duidelijk wordt dat Internet Explorer (Microsoft) achterop hinkt ten opzichte van de rest. Zo zal het dus gemakkelijk nog tot 2012 duren eer een meerderheid van de gebruikers toegang heeft tot html5 en dus ook de functionaliteit.